ZUŠ JE STÁLE UZAVŘENA


Pá / 15. únor 2021 v 08:17

Vážení rodiče a milí žáci,

naše škola je i po jarních prázninách od pondělí 15. 2. 2021 nadále uzavřena. Výuka se realizuje stále v online režimu. Kurz ČTVERYLKA je stále uzavřen.

Informace z MŠMT:

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,

 

Děkujeme Vám za pochopení.AKTUALITY
DLOUHODOBÁ NEPŘÍTOMNOST PANÍ UČITELKY VÁCLAVY ŠTĚPÁNOVÉ VE VÝUCE VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Pá / 10. únor 2021 v 18:18

Výuka paní učitelky Václavy Štěpánové bude od pondělí 13. 9. 2021 suplována paní učitelkou Nikolou Dunkovou. Vzhledem k této situaci dojde ke změně rozvrhu hodin. Více v příspěvku,

› více


Zápis do kurzu ČTVERYLKA
Pá / 9. únor 2021 v 11:42

Vážení rodiče, zápis do kurzu ČTVERYLKA  je již ukončen. V pondělí 13.9. budeme na Vaše uvedené emaily rozesílat informace k výuce. Těšíme se na Vás

› více


POZOR ZMĚNA ROZVRHU HODIN TANEČNÍHO OBORU
Pá / 3. únor 2021 v 14:41

Vážení rodiče a milí žáci, v rozvrhu hodin tanečního oboru je změna - čtvrteční výuka je následující 5.+6.+7. ročník od 14:55 do 16:30; PTV od 16:35 do 17:20. Děkujeme za pochopení.

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více

Maminko, posílám zprávu

Služba Maminko, posílám zprávu rodičům umožňuje mít přehled o tom, že dítě došlo bezpečně do školy a že ji opustilo.

» více