Zaměstnanci


Ředitelka
Bc. Jitka Stasinka Slivoňová DiS.
zusks.kadan@seznam.cz
stasinka.zusksk@gmail.com
+420 474 34 32 82, 776 297 892

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2001 - 2007)
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV Ústí nad Labem 2012
Univerzita Karlova v Praze,
obor: Školský management (2014-2017), Management vzdělávání (2017- dosud)

Vyučované předměty
Hra na klavír
 

Kancelář a učebna č. 106

 


Zástupce ředitelky
Milan Dunka
dunka.m.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (1978-1982)
AMU v Praze, DPS (2001 - 2003)
Vyučované předměty
Hra zobcovou flétnu, hra na klarinet, hra na saxofon, kolektivní praxe - hra v orchestru - Taneční orchestr školy

Kancelář a učebna č. 214


Hudební obor


Dechové oddělení


Vladimír Batujev, DiS.
batujev.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř, Teplice (1997 - 2005)
Vyučované předměty
Hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu, hra na klarinet, hra na fagot, hra v souboru, komorní hra - soubor Nobile

Učebna č. 212, výuka v celém týdnu


Tomáš Dunka, DiS.
dunka.t.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2004 – 2010)
Vyučované předměty
Hra na zobcovou flétnu, hra na klarinet, hra na saxofon, komorní hra - soubor Mandarinky

Učebna č. 213, dny výuky pondělí- čtvrtek


Pěvecké oddělení


Alena Benešová 
benesova.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (1997 - 2002) 
AMU v Praze, DPS (2001 - 2003) 
Vyučované předměty
Solový zpěv, sborový zpěv - pěvecký sbor Favilla, komorní zpěv, dětský pěvecký sbor Klubíčko (sborový zpěv pro děti mladší pěti let)

Učebna č. 207, dny výuky pondělí - středa


Klára Čoudková, DiS.
coudkova.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2009- 2015)
Vyučovaný předmět
Sólový zpěv, přípravná hudební výchova

Učebna č. 215 a 205, den výuky - pondělí 

 

Tereza Bergmanová, DiS.
 bergmanova.zusksk@gmail.com

Studium
Pražská konzervatoř
Vyučovaný předmět
Sólový zpěv


Učebna č. 204, den výuky - čtvrtek


Klavírní oddělení


Barbora Prokešová, DiS.
prokesova.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2007 - 2013)
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
obor: Specializace v pedagogice- hudební výchova
Vyučovaný předmět
Hra na klavír, Klavírní praxe
Čtverylka (kurz rozvoje uměleckých předpokladů pro děti mladší pěti let)

Učebna č. 217, výuka v celém týdnu

 
Bc. BcA. Koloman Zachar DiS.
zachar.zusksk@gmail.com 

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2001 - 2008)
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (2010 - 2012)
obor: Hra na klavír 
JAMU Brno (2013 - 2016)
obor: Klavírní pedagogika
Vyučovaný předmět
Hra na klavír, Improvizace

Učebna č. 204, výuka v celém týdnu


 
Bc. BcA. Pavel Valvoda, DiS.
valvoda.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
obor: Hra na klavír
JAMU Brno
obor: Klavírní pedagogika
Vyučovaný předmět
Hra na klavír

Učebna č. 203 den v týdnu- středa a čtvrtek


Mgr. Jelena Baranniková
barannikova.zusksk@gmail.com

Studium
Hudební gymnázium v Oděse (1975 - 1979)
Oděský státní pedagogický institut (1979 - 1983)
Vyučovaný předmět
Hra na klavír

Učebna č. 203 a taneční sál č. 114, den výuky pondělí - čtvrtek

 

Mgr. Tomáš Mareček

Studium
Konzervatoř v Teplicích
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem - obor hudební výchova
Vyučovaný předmět
Hra na varhany, hra na klavír, Varhanní seminář, Varhanní praxe, Improvizace
 
Učebna č. 215, den výuky - čtvrtek, pátek
Kostel Povýšení sv. Kříže na Mírovém náměstí v Kadani - pátky dle domluvy s děkanem J. Čermákem
 

Oddělení smyčcových nástrojů


Tatiana Skalková
skalkova.zusksk@gmail.com

Studium
Kazaňská státní konzervatoř (1977 – 1982)
Vyučovaný předmět
Hra na housle

Učebna č. 215, dny výuky - úterý a středa


Ondřej Beránek, DiS.
beranek.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2003 - 2010)
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (2010- dosud)
obor: Specializace v pedagogice- hudební výchova
Vyučovaný předmět 
Hra na violoncello, hudební nauka

Učebna č. 205, den výuky středa - pátek


Oddělení strunných nástrojů


Radek Černý
cerny.zusksk@gmail.com
Studium
Konzervatoř v Teplicích (2008 - dosud)
 Vyučovaný předmět
Hra na kytaru, komorní hra
Učebna č. 211, výuka v celém týdnu


Tomáš Ernst
ernst.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2015 - dosud)
Vyučované předměty
Hra na kytaru, hra na elektrickou kytrau
Učebna č. 219, den výuky- čtvrtek a pátek


Rytmická sekce


Pavel Hekel
hekelp@gmail.com
Studium
Konzervatoř v Teplicích (2015 - dosud)
Vyučovaný předmět
Hra na bicí nástroje
 

Učebna č. 002 / zkušebna, den výuky - čtvrtek


Výtvarný obor


Mgr. Nikola Dunková
baresova.zusksk@gmail.com

Studium
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
obor: Učitelství výtvarné kultury pro ZUŠ (2006 – 2013)
Vyučovaný předmět
Prostorová, akční a objektová tvorba, kresba, malba, výtvarná kultura, přípravná výtvarná výchova 

Učebna č. 105, výuka v celém týdnu
V současné době mateřská a rodičovská dovolená


Mgr. Terezie Corfu
corfu.zusksk@gmail.com

Studium
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
obor: Učitelství výtvarné kultury pro ZUŠ 
Vyučovaný předmět
Prostorová, akční a objektová tvorba, kresba, malba, výtvarná kultura, přípravná výtvarná výchova 
Čtverylka (kurz rozvoje uměleckých předpokladů pro děti mladší pěti let)

Učebna č. 105, dny výuky - pondělí, úterý a čtvrtek

MgA. Štěpán Bílek  
bilek.zusksk@gmail.com

Vyučovaný předmět
Prostorová, akční a objektová tvorba, kresba, malba, výtvarná kultura, přípravná výtvarná výchova 

Učebna č. 105, dny výuky - středa, pátek, v úterý výuka na odloučeném pracovišti při ZŠ a MŠ Vilémov u Kadaně


Taneční obor


Karolína Hadrávková, DiS.
hadravkova.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř Duncan centre v Praze (2000 – 2006)
Vyučovaný předmět
Klasická taneční technika, scénický a současný tanec, taneční improvizace a praxe, taneční soubor, přípravná taneční výchova
Čtverylka (kurz uměleckých předpokladů pro děti mladší pěti let)


Učebna č. 114 - taneční sál, výuka v celém týdnu


Literárně-dramatický obor


Lucie Tallerová, DiS.
tallerova.zusksk@gmail.com

Studium
Vyšší odborná škola herecká Praha (2003 - 2006)
Vyučovaný předmět
Dramatika a slovesnost, přednes, umělecký přednes, práce v souboru, dramatická tvorba, dramatická průprava, přípravná dramatická výchova

Čtverylka (kurz rozvoje uměleckých předpokladů u dětí mladších pěti let)

Učebna č. 115, den výuky - pondělí - čtvrtek,

Odloučené pracoviště KZ ORFEUM Kadaň - J. Švermy 824, dny výuky - pondělí a středa 


Provozní zaměstnanci


Účetní
Luisa Nečková

neckova.luisa@zus-kadan.cz
Studium
Střední ekonomická škola v Žatci (1977 - 1981)

Kancelář č. 107


Školnice
Iveta HorváthováAKTUALITY
POZVÁNKA NA KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ
So / 24. květen 2023 v 17:39

Koncert žáků a učitelů se koná ve středu 25. ledna od 18 hodin v sále ZUŠ Dvořákova č.p.722.

› více


POZVÁNKA NA KLAVÍRNÍ KONCERT
So / 8. květen 2023 v 16:32

Vážení rodiče a milí žáci, srdečně vás zveme na klavírní koncert studentů Konzervatoře v Teplicích. Koncert se koná ve středu 11. 1. 2023 od 17 hodin v sále naší školy ve Dvořákovo ulici. Těšíme se na vás.

› více


PF 2023
So / 22. květen 2022 v 20:12

Vážení rodiče a milí žáci, přejeme vám šťastné a pokojné Vánoce a vše dobré do nového roku 2023. Těšíme se na vás v úterý 3. ledna 2023. Od tohoto data bude probíhat výuka v ZUŠ opět podle rozvhru.

Vaše ZUŠ heart

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více

Maminko, posílám zprávu

Služba Maminko, posílám zprávu rodičům umožňuje mít přehled o tom, že dítě došlo bezpečně do školy a že ji opustilo.

» více