Zaměstnanci


Ředitelka
Mgr. Jitka Stasinka Slivoňová DiS.
zusks.kadan@seznam.cz
reditelka@zus-kadan.cz
+420 474 34 32 82, 776 297 892

Studium 
Konzervatoř v Teplicích (2001 - 2007)
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV Ústí nad Labem 2012
Univerzita Karlova v Praze: 
PedfUK- obor: Školský management (2014-2017), Management vzdělávání (2017- 2019)
FFUK- obor: Pedagogika (2020 - dosud)
 
Vyučované předměty
Hra na klavír

Kancelář a učebna č. 106

 


Zástupce ředitelky
Milan Dunka
zastupce@zus-kadan.cz

Studium
Konzervatoř v Teplicích (1978-1982)
AMU v Praze, DPS (2001 - 2003)
Vyučované předměty
Hra zobcovou flétnu, hra na klarinet, hra na saxofon, kolektivní praxe - hra v orchestru - Taneční orchestr školy

Kancelář a učebna č. 214


Hudební obor


Dechové oddělení


Vladimír Batujev, DiS.
vladimir.batujev.@zus-kadan.cz

Studium
Konzervatoř, Teplice (1997 - 2005)
Vyučované předměty
Hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu, hra na klarinet, hra na fagot, hra v souboru, komorní hra - soubor Nobile

Učebna č. 212


Tomáš Dunka, DiS.
tomas.dunka@zus-kadan.cz

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2004 – 2010)
Vyučované předměty
Hra na zobcovou flétnu, hra na klarinet, hra na saxofon, komorní hra - soubor Mandarinky

Učebna č.  105


Pěvecké oddělení


Eva Sítková 
eva.sitkova@zus-kadan.cz

Studium
Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě
Vyučované předměty
Solový zpěv, sborový zpěv - pěvecký sbor Flamencos 
Hra na klavír

Učebna č. 115

Lenka Štůlová, DiS.
lenka.stulova@zus-kadan.cz

Studium
Konzervatoř v Teplicích 
Vyučovaný předmět
Sólový zpěv, komorní zpěv
Hudební nauka

Učebna č. 207

 


Klavírní oddělení


Barbora Prokešová, DiS.
barbora.prokesova@zus-kadan.cz

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2007 - 2013)
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
obor: Specializace v pedagogice- hudební výchova
Vyučovaný předmět
Hra na klavír, Klavírní praxe
Přípravná hudební výchova

Učebna č. 217

 
Bc. BcA. Koloman Zachar DiS.
koloman.zachar@zus-kadan.cz 

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2001 - 2008)
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (2010 - 2012) - obor: Hra na klavír 
JAMU Brno (2013 - 2016) - obor: Klavírní pedagogika
Vyučovaný předmět
Hra na klavír, Improvizace

Učebna č. 204


 
Bc. BcA. Pavel Valvoda, DiS.
pavel.valvoda@zus-kadan.cz

Studium
Konzervatoř v Teplicích
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem - obor: Hra na klavír
JAMU Brno - obor: Klavírní pedagogika
Vyučovaný předmět
Hra na klavír

Učebna č. 115, 203 


Mgr. Jelena Baranniková
jelena.barannikova@zus-kadan.cz

Studium
Hudební gymnázium v Oděse (1975 - 1979)
Oděský státní pedagogický institut (1979 - 1983)
Vyučovaný předmět
Hra na klavír

Učebna č. 203 

 

Mgr. Tomáš Mareček

Studium
Konzervatoř v Teplicích
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem - obor hudební výchova
Vyučovaný předmět
Hra na varhany, hra na klavír, Varhanní seminář, Varhanní praxe, Improvizace
 
Učebna č. 215
 

Jakub Jonáš

Studium
Konzervatoř v Teplicích
NIDV - DPS
JAMU Brno - obor: Klavírní pedagogika
Vyučovaný předmět
Hra hra na klavír
Hudební nauka
 
Učebna č. 205
 

Oddělení smyčcových nástrojů


Bc. Milka Nekolná
milka.nekolna@zus-kadan.cz

Studium
Konzervatoř v Teplicích
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - obor: Popularizace a organizace hudebního života
Vyučovaný předmět
Hra na housle
Hra na violoncello

Učebna č. 213

 


Oddělení strunných nástrojů


Radek Černý
radek.cerny@zus-kadan.cz

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2008 - dosud)
Vyučovaný předmět
Hra na kytaru, komorní hra

Učebna č. 211


Tomáš Ernst
tomas.ernst@zus-kadan.cz

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2015 - dosud)
Vyučované předměty
Hra na kytaru, hra na elektrickou kytaru
 
Učebna č. 219

Rytmická sekce


Pavel Hekel
pavel.hekel@zus-kadan.cz

Studium
Konzervatoř v Teplicích 
Vyučovaný předmět
Hra na bicí nástroje
 

Učebna č. 002 / zkušebna


Výtvarný obor


Mgr. Nikola Dunková
nikola.dunkova@zus-kadan.cz

Studium
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
obor: Učitelství výtvarné kultury pro ZUŠ (2006 – 2013)
Vyučovaný předmět
Prostorová, akční a objektová tvorba, kresba, malba, výtvarná kultura, přípravná výtvarná výchova 

Dvořákova ulice č.p. 722 - učebna kresby
 


Mgr. Terezie Havlíčková Corfu
terezie.corfu@zus-kadan.cz

Studium
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
obor: Učitelství výtvarné kultury pro ZUŠ 
Vyučovaný předmět
Prostorová, akční a objektová tvorba, kresba, malba, výtvarná kultura, přípravná výtvarná výchova 
Čtverylka (kurz rozvoje uměleckých předpokladů pro děti mladší pěti let)

Dvořákova ulice č.p. 722, učebna malby
V současné době mateřská dovolená

MgA. Štěpán Bílek  
stepan.bilek@zus-kadan.cz

Vyučovaný předmět
Prostorová, akční a objektová tvorba, kresba, malba, výtvarná kultura, přípravná výtvarná výchova 

Dvořákova ulice č.p. 722, sochařský ateliér
Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Vilémov u Kadaně

Taneční obor


Karolína Hadrávková, DiS.
karolina.hadravkova@zus-kadan.cz

Studium
Konzervatoř Duncan centre v Praze (2000 – 2006)
Vyučovaný předmět
Klasická taneční technika, scénický a současný tanec, taneční improvizace a praxe, taneční soubor, přípravná taneční výchova

Dvořákova ulice č.p. 722, taneční sál


Literárně-dramatický obor


Lucie Tallerová, DiS.
lucie.tallerova@zus-kadan.cz

Studium
Vyšší odborná škola herecká Praha (2003 - 2006)
Vyučovaný předmět
Dramatika a slovesnost, přednes, umělecký přednes, práce v souboru, dramatická tvorba, dramatická průprava, přípravná dramatická výchova

Dvořákova ulice č.p. 722, učebna LDO

 

Mgr. Miroslav Metlický
miroslav.metlicky@zus-kadan.cz

Studium
DAMU v Praze - CŽV - Základy dramatické výchovy
Vyučovaný předmět
Dramatika a slovesnost, přednes, umělecký přednes, práce v souboru, dramatická tvorba, dramatická průprava, přípravná dramatická výchova

Dvořákova ulice č.p. 722, učebna LDO

Provozní zaměstnanci


Účetní
Luisa Nečková
neckova.luisa@zus-kadan.cz
Kancelář č. 107


Školnice 
Iveta Horváthová 

Zlata Horváthová AKTUALITY
POZVÁNKA NA ŽÁKOVSKÝ KONCERT
út / 14. květen 2024 v 10:40

Žákovský koncert se koná ve středu 22. května od 18 hodin na koncertním sále školy ve Dvořákovo ulici. Těšíme se na Vás.

Vaše ZUŠ

› více


ZÁPIS DO ZUŠ
út / 14. květen 2024 v 10:43

Milí zájemci, chtěli byste se přihlásit do naší ZUŠky a stát se od nového školního roku 2024/2025 naším žákem? Přijďte se za námi podívat v týdnu 20.- 23. května, každé odpoledne od 16 do 18 hodin se vám v obou budovách budou věnovat naši učitelé. Těšíme se na vás!

› více


PF 2024
út / 31. květen 2023 v 12:39

Vážení rodiče a milí žáci,

přejeme vám do nového roku jen to dobré, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti nejen z uměleckého tvoření.

Těšíme se na vás v ZUŠ v novém roce. Výuka startuje podle rozvrhu od středy 3.ledna 2024.

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více

Maminko, posílám zprávu

Služba Maminko, posílám zprávu rodičům umožňuje mít přehled o tom, že dítě došlo bezpečně do školy a že ji opustilo.

» více