Zaměstnanci


Ředitelka
Jitka Stasinka Slivoňová DiS.
zusks.kadan@seznam.cz
stasinka.zusksk@gmail.com
+420 474 34 32 82, 776 297 892

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2001 - 2007)
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV Ústí nad Labem 2012
Univerzita Karlova v Praze,
obor: Školský management
Vyučované předměty
Hra na klavír

Kancelář a učebna č. 106

 


Zástupce ředitelky
Milan Dunka
dunka.m.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (1978-1982)
AMU v Praze, DPS (2001 - 2003)
Vyučované předměty
Hra zobcovou flétnu, hra na klarinet, hra na saxofon, kolektivní praxe - hra v orchestru - Taneční orchestr školy

Kancelář a učebna č. 214


Hudební obor


Dechové oddělení


Vladimír Batujev, DiS.
batujev.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř, Teplice (1997 - 2005)
Vyučované předměty
Hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu, hra na klarinet, hra na fagot, hra v souboru, komorní hra - soubor Nobile

Učebna č. 212, výuka v celém týdnu


Tomáš Dunka, DiS.
dunka.t.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2004 – 2010)
Vyučované předměty
Hra na zobcovou flétnu, hra na klarinet, hra na saxofon, komorní hra - soubor Mandarinky

Učebna č. 213, výuka v celém týdnu


Viliam Béreš
beres.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Praze (1987-1993)
Vyučované předměty
Hra na zobcovou flétnu, hra na trubku, hra na pozoun, hra na lesní roh, hra na tubu

Učebna č. 119, den výuky - pondělí


Pěvecké oddělení


Alena Benešová 
benesova.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (1997 - 2002) 
AMU v Praze, DPS (2001 - 2003) 
Vyučované předměty
Solový zpěv, sborový zpěv - pěvecký sbor Favilla, komorní zpěv

Učebna č. 207, výuka v celém týdnu


Klára Čoudková, DiS.
coudkova.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2009- 2015)
Vyučovaný předmět
Sólový zpěv, přípravná hudební výchova

Učebna č. 215 a 205, den výuky - pondělí a středa


Tereza Bergmanová, DiS.
 bergmanova.zusksk@gmail.com

Studium
Pražská konzervatoř
Vyučovaný předmět
Sólový zpěv, hudební nauka, pěvecký sbor Klubíčko

Učebna č. 205, 115, výuka v celém týdnu


Klavírní oddělení


Barbora Prokešová, DiS.
prokesova.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2007 - 2013)
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
obor: Specializace v pedagogice- hudební výchova
Vyučovaný předmět
Hra na klavír, Klavírní praxe

Učebna č. 217, den výuky - pondělí, středa a čtvrtek


 
Bc. Koloman Zachar DiS.
zachar.zusksk@gmail.com 

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2001 - 2008)
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
obor: Hra na klavír
JAMU Brno
obor: Klavírní pedagogika
Vyučovaný předmět
Hra na klavír, Improvizace

Učebna č. 204 den výuky - pondělí, úterý, středa


 
Bc. Pavel Valvoda, DiS.
valvoda.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
obor: Hra na klavír
JAMU Brno
obor: Klavírní pedagogika
Vyučovaný předmět
Hra na klavrí

Učebna č. 203 den v týdnu- pondělí, č. 217 den v týdnu- úterý


Mgr. Jelena Baranniková
barannikova.zusksk@gmail.com

Studium
Hudební gymnázium v Oděse (1975 - 1979)
Oděský státní pedagogický institut (1979 - 1983)
Vyučovaný předmět
Hra na klavír

Učebna č. 203 a taneční sál č. 114, výuka v celém týdnu


Oddělení smyčcových nástrojů


Tatiana Skalková
skalkova.zusksk@gmail.com

Studium
Kazaňská státní konzervatoř (1977 – 1982)
Vyučovaný předmět
Hra na housle

Učebna č. 215, dny výuky - úterý a čtvrtek


Ondřej Beránek, DiS.
beranek.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2003 - 2010)
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (2010- dosud)
obor: Specializace v pedagogice- hudební výchova
Vyučovaný předmět 
Hra na violoncello, komorní hra, Kolektivní praxe - smyčcový soubor, hudební nauka, hudebně-historický seminář

Učebna č. 219, den výuky středa, pátek, učebna č. 205, den výuky - úterý, 
čtvrtek- bloková výuka hudebně-historického semináře 


Oddělení strunných nástrojů


Radek Černý
cerny.zusksk@gmail.com
Studium
Konzervatoř v Teplicích (2008 - dosud)
 Vyučovaný předmět
Hra na kytaru, komorní hra
Učebna č. 211, den výuky - pondělí, středa, čtvrtek a pátek


Tomáš Ernst
ernst.zusksk@gmail.com
Studium
Konzervatoř v Teplicích (2015 - dosud)
Vyučované předměty
Hra na kytaru, hra na elektrickou kytrau
Učebna č. 204, den výuky- čtvrtek


Rytmická sekce


Petr Kouba
kouba.zusksk@gmail.com
 Studium
Pražská konzervatoř (2012 - dosud)
Vyučovaný předmět
Hra na bicí nástroje
 Učebna č. 002 / zkušebna, den výuky - pondělí


Výtvarný obor


Mgr. Nikola Barešová
baresova.zusksk@gmail.com

Studium
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
obor: Učitelství výtvarné kultury pro ZUŠ (2006 – 2013)
Vyučovaný předmět
Prostorová, akční a objektová tvorba, kresba, malba, výtvarná kultura, přípravná výtvarná výchova 

Učebna č. 105, výuka v celém týdnu
V současné době mateřská dovolená


Mgr. Terezie Corfu
corfu.zusksk@gmail.com

Studium
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
obor: Učitelství výtvarné kultury pro ZUŠ 
Vyučovaný předmět
Prostorová, akční a objektová tvorba, kresba, malba, výtvarná kultura, přípravná výtvarná výchova 

Učebna č. 105, dny výuky - pondělí, úterý


MgA. Štěpán Bílek  
bilek.zusksk@gmail.com

Vyučovaný předmět
Prostorová, akční a objektová tvorba, kresba, malba, výtvarná kultura, přípravná výtvarná výchova 

Učebna č. 105, dny výuky - středa, pátek


Taneční obor


Karolína Hadrávková, DiS.
hadravkova.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř Duncan centre v Praze (2000 – 2006)
Vyučovaný předmět
Klasická taneční technika, scénický a současný tanec, taneční improvizace a praxe, taneční soubor, přípravná taneční výchova

Učebna č. 114 - taneční sál, dny výuky- pondělí, úterý, středa, pátek


Literárně dramatický obor


Lucie Tallerová, DiS.
tallerova.zusksk@gmail.com

Studium
Vyšší odborná škola herecká Praha (2003 - 2006)
Vyučovaný předmět
Dramatika a slovesnost, přednes, umělecký přednes, práce v souboru, dramatická tvorba, dramatická průprava, přípravná dramatická výchova

Učebna č. 115, den výuky - středa, čtvrtek a odloučené pracoviště KZ ORFEUM Kadaň - J. Švermy 824, dny výuky - pondělí, středa


Tereza Bergmanová, DiS.
bergmanova.zusksk@gmail.com

Studium
Pražská konzervatoř
Vyučovaný předmět
Dramatika a slovesnost, přednes, umělecký přednes, práce v souboru, dramatická tvorba, 

Učebna č. 115 den výuky pondělí,středa


Provozní zaměstnanci


Účetní
Luisa Nečková

neckova.luisa@zus-kadan.cz
Studium
Střední ekonomická škola v Žatci (1977 - 1981)

Kancelář č. 107


Školnice
Iveta HorváthováAKTUALITY
ŠKOLNÍ KOLA NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
Po / 23. květen 2018 v 22:39

ŠKOLNÍ KOLA NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL SE KONAJÍ V TÝDNU OD 22. LEDNA DO 31. LEDNA 2018

› více


POZVÁNKA NA ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Po / 23. květen 2018 v 22:29

Novoroční žákovský koncert se koná ve středu, 24. ledna 2018 od 17:00 v kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele

› více


TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ
Po / 3. květen 2018 v 15:10

Pátek 5. 1. 2018 15:30-16:30 koncert našich učitelů v kostele Povýšení sv. Kříže na Mírovém náměstí v Kadani

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více