Představení školy


Jsme škola příležitostí

Jsme ŠKOLA, kde žáci

Poznávají zvolený umělecký obor i umění a kulturu v širokém kontextu,

tvoŘí a učí se komunikovat uměleckými prostředky,

rozvÍjejí své schopnosti a kultivují svoji osobnost,

hLedají vlastní cesty k sebepoznání a sebevyjádření,

sEberealizují se prostřednictvím zajímavých aktivit,

proŽívají a obohacují svůj život o nové zážitky,

Inspirují sebe i druhé,

využívají svou kreaTivitu,

Objevují vlastní umělecké možnosti,

Spolupracují napříč všemi uměleckými obory,

prezenTují se v rámci koncertů, výstav, soutěží či přehlídek

a zÍskávají cenné zkušenosti pro další uplatnění

v osobním i profesním životě.

Organizujeme

Přehlídku studentských dechových, jazzových a tanečních orchestrů

Soutěž ve čtyřruční a komorní hře

Celoškolní mezioborové projekty „Toulky uměleckou historií“

Výchovně-vzdělávací představení pro žáky ZŠ a MŠ

Akreditované vzdělávací programy v rámci systému Dlašího vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve škole působí

Dětský pěvecký sbor „Klubíčko“ (pro děti od 4 – 6 let)

Pěvecký sbor „Favilla“

Smíšený pěvecký sbor (pro děti od 6 -10 let)

Žákovský taneční orchestr

Komorní soubor "Nobile"

Flétnový soubor "Mandarinky" (mladší žáci I. stupně)

Vydáváme školní časopisAKTUALITY
ŠKOLNÍ KOLA NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
Ct / 23. květen 2018 v 22:39

ŠKOLNÍ KOLA NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL SE KONAJÍ V TÝDNU OD 22. LEDNA DO 31. LEDNA 2018

› více


POZVÁNKA NA ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Ct / 23. květen 2018 v 22:29

Novoroční žákovský koncert se koná ve středu, 24. ledna 2018 od 17:00 v kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele

› více


TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ
Ct / 3. květen 2018 v 15:10

Pátek 5. 1. 2018 15:30-16:30 koncert našich učitelů v kostele Povýšení sv. Kříže na Mírovém náměstí v Kadani

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více